GUD OG GUF

Til et sognemøde i 2013, var Anders tilsted og for at høre hvad der sker i sognet.
Her blev der efterlyst gode idéer til deres ungdoms arbejde, da de havde et alders hul i de “lidt anderledes gudstjenester”, rettet imod børn og unge.
De havde allerede småbørns gudstjenester (speghetti gudstjenester i folkemunde) for de 0 – 7 årige, og ungdomsgudstjenester for de 14 – 17 årige.
Men de manglede lige hullet i midten.
Her kom Anders så lige til at række hånden i vejret, og sige, at det kan vi vel nok finde ud af.
Således blev grundstenen til Gud og Guf startet. Navnet kom dog først senere,
Vi havde de nogle indledende møder, hvor FDF Karlslunde og KFUM Karlsunde mødtes og snakkede dette igennem, og fik et godt sammenarbejde i gang med kirken.
Første runde, startede i spejderåret 2014 – 15, hvor det gennemgående tema blev valgt til at være GUD og GUF,
her af navnet, som blev valgt og senere en del af Karlslunde kirkes arbejde.
Her blev de 4 gudstjenesters tema lavet omkring madhistorier fra bibelen, og det havde en god modtagelse.
Vi var 100 – 130 personer tilstede i kirken og så er der efterfølgende mad i sognegården.
Da det blev en stor succes, valgte vi ved året afslutning, at vi tog en runde mere.
Så kom vi til spejderåret 2015 – 16.
Her valgte vi så temaet: med alle sanser
Denne gang blev aktiviteterne bygget op omkring, høre, syn, smage, lugte og føle sansen.
Først havde vi høresansen og opgaver dertil. Senere fulgte høresansen.
Foråret bød på smage og lugte sansen og så sluttede vi af med følesansen.
Nu har vi lagt faste mødetider for alle vores børn hos FDF og spejderne, så vi omlægger deres mødedag og giver dermed vores spejdere et indblik i det kristne arbejde.
Nu er vi nået til spejderåret 2016 – 17.
Temaet til dette år er: de 4 elementer.
Vi startede med vinden til efterårets gudstjeneste. Til november skal vi lege med ilden.
Foråret byder på jorden, hvor vi skal så, og så slutter vi af med vandet til maj, hvor vi “skal ud og bade”.
Vel mødt til dette års Gud og Guf gudstjenester.
 img_0466